Tannregulering barn

Tannregulering barn

Nesten alle kjente bittfeil kan forhindres eller behandles i alderen fra og med 3 år. Nyeste forskningsresultater viser entydige sammenhenger mellom funksjon, kosthold, pustevaner, svelgemønster, kjevevekst og tannstilling. Hos Tannami får barnet ditt en omfattende diagnostikk og en effektiv behandling/trening som fokuserer på årsaker. Det kan inkludere et tverrfaglig samarbeid med helsestasjoner, logopeder og skole- og allmenntannleger. Hos nesten alle våre pasienter ble trekking av tenner forhindret. Dersom det er mulig unngås fastregulering på utsiden.

Målet er et stabilt bitt i harmoni med kjeveleddene og resten av kroppen. Jo tidligere desto bedre fordi form følger funksjon – ikke omvendt!

Tannamiklinnikk_tannregulering-for-barn

Kjeveortopedisk behandling hos Tannami:

Tennene er en del av kroppen vår og spiller en sentral rolle i å forberede maten til senere å bli fordøyet i mage og tarm. Det er deres primære oppgave, og i denne sammenhengen har naturen ikke «tenkt» så mye på estetikk. Det er tyggefunksjonsom er viktigst, og den kan bare utvikle seg på en naturlig måte når kroppen, svelging, pusting og utvikling står i balanse fra og med første dag som nyfødt.

Derfor foretrekker vi å ha fokus på funksjon, og det så tidlig som mulig med minimale inngrep. Når en feil utvikling først har begynt, er det tidlig kjeveortopedisk funksjonsbehandling som trengs for å forhindre at kjevene vokser videre på feil spor. Særlig når overkjevens form blir for smal er plasstilbudet for de voksne tenner minimert. Et eget oppfunnet usynlig apparat som kalles Winterwire lingual appliance og et treningsprogram med forskjellige avtakbare gommer støtter både barnets kjevevekst, tungeposisjon og svelgefunksjon på en så effektiv måte at behovet for tannregulering og trekking av voksne tenner senere i livet blir sterkt redusert. Samtidig har denne type behandling ingen bivirkninger som bl. a. rotresorbsjoner.

Kjeveortoped: Björn Ulrich Winter

Kontakt